Passiivitalon ilmanläpäisykertoimella kerrostaloja norjassa

Timbeco valmisti puiset seinäelementit Norjassa sijaitsevalle 13-kerrokseliselle kerrostalolle, jolla on betoniset tukirakenteet. Puisten seinäelementtien käyttö rakennuksissa, jossa on betonisia tukirakenteita, nopeuttaa kohteen rakentamista huomattavasti, ja siten myös pienentää rakennusbudjettia. Timbeco asensi seinäelementteihin myös ikkunat. Koska ikkunat asennetaan seinäelementteihin tehtaassa, se mahdollistaa ikkunoiden tiivistämisen huomattavasti ilmatiiviimmin, verrattuna siihen, jos ikkunat asennettaisiin rakennuskohteessa. Asiakkaan suorittamalla painetestillä mitattiin … Continued

Katso lisää

Päiväkoti-peruskoulun erikoistiivistetyt ikkunat suomessa

Timbeco valmisti puuelementeistä päiväkoti-peruskoulun Suomessa. Timbeco elementtitehtaalla asennettiin seinäelementteihin mm. myös isomittaiset ikkunat. Ikkunoiden päällyslautoina käytettiin tavallisen puun sijaan liimapuuta, joka on merkittävästi vahvempi ja jonka avulla on mahdollista saavuttaa pitkiä jännevälejä. Koska asiakkaalle oli rakennuksen energiatehokkuus hyvin tärkeää, käytettiin ikkunoiden tavanomaisen teippauksen sijaan silikonityyppistä kittiä. Kitin avulla voi saavuttaa maksimaalisen ilmatiiviyden, ja elastisuutensa vuoksi … Continued

Katso lisää

Äänieristyksen ja paloturvallisuuden erikoisratkaisu norjassa sijaitsevissa asuntotaloissa

Timbeco tuotti ja rakensi puuelementeistä kaksi 2-kerroksellista asuntotaloa Norjassa. Timbecon elementtitehtaassa saivat puuelementit myös ulkoviimeistelyn, sekä myös ikkunat tiivisteineen ja viimeistelyineen. Asiakkaalle oli tärkeää mm. sisäkattojen äänieristys ja paloturvallisuus. Äänieristyksen parantamiseksi asennettiin tehtaalla sisäkattoelementteihin metalliset akustiset välirakenteet. Seinäelementtien ja sisäkattoelementtien väliin asennettiin myös äänieristysnauhat. Paloturvallisuuden parantamiseksi asennettiin sisäkattoelementteihin myös metallinen verkko, jonka avulla mineraalivilla pysyy … Continued

Katso lisää

Timbeco woodhouse oü laajentaa huomattavasti varastotilaa

Virolainen puutalojen valmistaja Timbeco Woodhouse OÜ on laajentamassa varastotilaansa huomattavasti lähitulevaisuudessa. Nykyistä varastoaluetta laajennetaan 1 500 m2. Varaston laajentamiseen käytetään noin 40 000 euroa. Timbeco Woodhouse OÜ:n johtoryhmän jäsenen Siim Leisalun mukaan yrityksen varastoalueen laajentaminen johtuu tuotantomäärän kasvamisesta, joka on suunnitteilla tulevien vuosien aikana. “Voidaksemme tarjota sulavampaa palvelua asiakkaillemme täytyy meidän varastoida suurempia määriä puutavaraa … Continued

Katso lisää

Julkisivuelementit betonista rivitaloille suomessa

Timbeco on valmistanut ja asentanut melkein maksimivalmiudella julkisivuelementtejä betonirivitaloihin Suomessa. Julkisivuelementit valmistettiin ja asennettiin Helsingissä arvostettuun ja vasta rakennettavaan Merihelmin kolmeen kaksinkertaiseen merinäköalalla betonirivitaloon. Julkisivuelementit olivat melkein maksimivalmiudella, tehtaalla asennettiin sekä ovet-ikkunat että sähkötarvikkeet. Ulkoviimeistelynä käytettävä pelti asennettiin paikan päällä. Merihelmin kokonaisprojekti valmistuu syksyllä 2014. Tilaajan edustajan mukaan myönteisenä yllätyksenä oli Timbecon käyttämä asennus-, ja … Continued

Katso lisää

Timbeco talotehdaan tuotannolle annettiin eta ( euroopan tekninen hyväksyntä) todistu

Timbeco Woodhouse ilmoittaa ilolla ja ylpeydellä, että 21. heinäkuuta v. 2013 annettiin meidän valmistamille elementtirakenteille Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA). Hyväksynnän antoi Pohjoismaiden suurin riippumaton tutkimus- ja sertifiointilaitos SINTEF. Tarkastettiin rakenteiden sellaisia ominaisuuksia kuten kantokyky, paloturvallisuus, terveellisyys, ympäristöystävällisyys, käyttöturvallisuus, melusuoja (ääneneristävyys), lämmöneristävyys ja kestävyys. ETA osoittaa, että Timbecon elementtirakenteet ja Timbecon kehittämät ThermoLog -ekotalojen rakenteet täyttävät … Continued

Katso lisää

Erikoisratkaisulla julkisivuelementit koulutuskylään suomessa

Timbeco on valmistanut erikoisratkaisulla julkisivuelementit Espoon koulutus- ja vapaa-ajan keskukselle. Toimitetut julkisivuelementit ovat eriläisiä niissä käytettyjen materiaalien puolesta. Normaalin tuulensuojalevyn tilalle laitettiin elementteihin sementtipohjainen Cembrit-tuulensuojalevy. Julkisivuelementtien runkona käytettiin kertopuuta normaalipuun sijaan. Kertopuu on jäykempi normaalipuuhun verrattuna, joten rakenne tulee huomattavasti kestävämpi. Mainitun Cembrit-tuulensuojalevyn ja kertopuun lisäksi käytettiin puuelementeissä muitakin erikoisratkaisuja kiinnikkeistä ilma-suojateippeihin. Tilaajan mukaan Timbeco … Continued

Katso lisää

Samples of Our Work