Virolainen puutalojen valmistaja Timbeco Woodhouse OÜ on laajentamassa varastotilaansa huomattavasti lähitulevaisuudessa. Nykyistä varastoaluetta laajennetaan 1 500 m2. Varaston laajentamiseen käytetään noin 40 000 euroa.

Timbeco Woodhouse OÜ:n johtoryhmän jäsenen Siim Leisalun mukaan yrityksen varastoalueen laajentaminen johtuu tuotantomäärän kasvamisesta, joka on suunnitteilla tulevien vuosien aikana. “Voidaksemme tarjota sulavampaa palvelua asiakkaillemme täytyy meidän varastoida suurempia määriä puutavaraa sekä valmiita hirsitalojen elementtejä varastoalueellamme”, hän selvittää.

Vuoden 2013 alkupuoliskolla yritys saa valmiiksi myös uuden tuotantorakennuksen, jonka tarkoituksena on varmistaa ja pitää yllä laadukasta tuotantoa. Näiden muutosten myötä Timbeco Woodhouse parantaa tuotantomääräänsä ja laajemman varastoalueen ansiosta yritys kykenee vastaamaan asiakkaiden tilauksiin nopeammin.

Varmistaakseen tuotteidensa laadun, yritys saattoi toimintansa kansainvälisten standardien tasolle. 25.5.2012 maailman johtavin sertifiointielin DNV Business Assurance osoitti ISO 9001:2008 -sertifikaatin Timbeco Woodhouse OÜ:lle yrityksen johdon ja toiminnan kansainvälisen ohjeistuksen noudattamisesta.

Timbeco Woodhouse

Samples of Our Work


See also

5 elokuun, 2021

Timbecon tehdaslaajennus


4 huhtikuun, 2019

Factory House vuonna 2019