Ota yhteyttä

Ympäristön kestävyys

Ympäristöjärjestelmä on osa Timbecon johtamisjärjestelmää, joka sisältää ympäristöpolitiikan suunnittelun ja toteutuksen sekä ympäristönäkökohtien hallinnan.

Timbecon päätavoitteena on lisätä ympäristönsuojelun tasoa noudattamalla vaatimustenmukaisuusvelvoitteita sekä asettamalla ja saavuttamalla ympäristötavoitteita.

Timbecon ympäristötavoitteet ovat:
  • Taloudellinen luonnonvarojen ja materiaalien käyttö
  • Jätteiden käsittely parhaalla mahdollisella tavalla luonnon ja ihmisten kannalta
  • Ympäristönsuojeluun tähtäävän toiminnan jatkuva parantaminen.
Timbecon tärkeitä ympäristönäkökohtia ovat:
  • Maailman luonnonvarat vähenevät
  • Tuotantoprosessissa syntyy normaaleja ja vaarallisia jätteitä
  • Paperin väärä käyttö
  • Mahdolliset palovaarat