Väliseinäelementit

Timbeco valmisti puiset seinäelementit Norjassa sijaitsevalle 13-kerrokseliselle kerrostalolle, jolla on betoniset tukirakenteet. Puisten seinäelementtien käyttö rakennuksissa, jossa on betonisia tukirakenteita, nopeuttaa kohteen rakentamista huomattavasti, ja siten myös pienentää rakennusbudjettia.

Timbeco asensi seinäelementteihin myös ikkunat. Koska ikkunat asennetaan seinäelementteihin tehtaassa, se mahdollistaa ikkunoiden tiivistämisen huomattavasti ilmatiiviimmin, verrattuna siihen, jos ikkunat asennettaisiin rakennuskohteessa.

Asiakkaan suorittamalla painetestillä mitattiin Lervig Brygge B7:llä Norjan passiivitalon standardista parempi ilmanpitävyys. Painetestin tulokset osoittavat, että Timbecon käyttämät betonin ja puurakenteiden yhdyskohdat ovat hyvin energiatehokkaita, ja puuelementtien käyttö rakennuksissa, joissa on betonirakenteita, parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Samples of Our Work


See also

5 elokuun, 2021

Timbecon tehdaslaajennus


4 huhtikuun, 2019

Factory House vuonna 2019