Byggemessen

Timbeco Ehitus OÜ og Timbeco Woodmill OÜ deltok også i Estonian Building messen i år. Hovedfokus er på bygging av nær null-energi i 2020 og vedkonstruksjoner.

Våre referanser