Lervik fasadelementer

Byggingen av fabrikklagde treelementer og bruken av dem med andre strukturelle materialer er utbredt i hele Norden. Treelementer akselererer byggeprosessen og dermed reduserer byggekostnaden.

Timbeco Woodhouse utvikler stadig sin produktportefølje, og prosjekter blir stadig mer komplekse og utfordrende. Timbecos partnere er entreprenører og eiendomsutviklere av forskjellige størrelser som verdsetter vår kompetanse og know-how innen design, produksjon og bygging av tremøbler. Den høye kvaliteten på produksjonen, og de økonomiske og tidsmessige besparelsene er hovedargumentene som i økende grad favoriserer bruken av tremøbler.

Treelementer med ulike design
Når du designer en bygning, avhenger valgene av hva slags hus det er. Selvfølgelig er sikkerheten og kostnaden for byggingen en del av beslutningskriteriet. Her har Timbeco ingeniører lang erfaring, vi er i stand til å utvikle og designe optimal og kostnadseffektiv konstruksjon av treelementer. Som regel, hva er involvert i designprosessen til en treelementprodusent på et tidligere stadium, jo ​​bedre er sluttresultatet.
De vanligste bruksområdene til treelementet er fasadeelementer isolert med monolittisk og prefabrikert betong eller stålkroppkonstruksjon. Byggeposter er laget i dette tilfellet betong- og veggelementer i treverk. Denne løsningen brukes i bygninger med store siloer (f.eks. Produksjon og offentlige bygninger) eller i bygninger over 4 etasjer, hvor tømmerrammen nesten ikke kan oppnå total stabilitet og brannmotstand i bygningen. Til sammen er det en såkalt hybridkonstruksjon, forutsetningen for utformingen av nøye utvalgte materialer, koordinert BIM-modeller og grundig design.

Sterke fordeler ved å bruke treelementer
Den store fordelen med de fabrikklagde treelementene er at alle konstruksjonene produseres i tørre forhold og beskyttes mot forvitring. Byggingen av elementene gir en mer omfattende design, høy kvalitet og dermed mindre reappraisal. I tillegg sparer prosjektet tid for prosjektproduksjon til fordel for fabrikken når det gjelder trerammer og hybridstrukturer. På samme tid som byggeplassen gjennomgår jord- og betongarbeid, foregår produksjonen av elementene på fabrikken.

Timbeco prosjekter med hybridkonstruksjoner
Timbeco har bygget et stort antall bygninger (rad- og leilighetskomplekser, barnehager, kontorbygninger) på elementer av rent treramme, med bruk av forskjellige trekonstruksjoner og bygninger som er mer enn fire etasjer, og kan med hell brukes i tre veggelementer, hybridstrukturer nevnt ovenfor.
Timbecos referanseportefølje har over tid akkumulert en rekke høykvalitetsproduksjons- og byggeprosjekter av høy kvalitet som må bygges. I Sverige har Timbeco reist flere barnehager med hybridstrukturer, kamre av CLT og treverk, skoler, samt eldrehjem.

En av de største fasadeprosjektene var Timbecol i Stavanger, hvor vi installerte treveggelementer for 7 til 18 ganger mer betonggulv.
Det mest omfattende takprosjektet (29.000 m2) ble ferdigstilt i fjor i Pärnu, hvor taket til Metsäwoods nye fabrikkbygning dannet mer enn 700 takelementer.

Puitelemendid katuse ehitusel

 

Våre referanser