Timbeco

Timbeco elementfabrikken har implementert bruk av FB Securo nyskapende brannsperreløsning for ventilasjonsåpninger.

Dette er en brannsperreløsning, som benytter varmeekspanderende stoff. Securo FB forhindrer spredningen av brann og røyk i ventilasjonsåpninger ved bruk av ekspansjon. Securo brannsperreløsningen kan bruke f. eks. ved bygging av tretak og trefasader.

Prøver og undersøkelser har vist at Securo er mer effektiv og driftssikker enn vanlige brannsperreløsninger. Man har hittil ikke funnet en effektiv brannsperreløsning for bygging av byggelementer, men først og fremst for veggelementfasader, der ventilasjonsåpninger kan øke brannsprednigen. FB Securo brannsperreløsning på bilde ble installert av Timbeco på modulkarnappene i boligblokkene i Finland.

Våre referanser