Elementhus

Prosjektbeskrivelse: Timbeco Woodhouse OÜ gjennomførte et teknisk prosjekt og produserte huselementer. Timbeco Norge AS reiste bygninger i Norge. Alle deler av designet ble løst fra fabrikklagde treelementer.

Type bygning: 6 leiligheter med leiligheter (totalt 3 nye leilighetskomplekser)
Sted: Norge
Gulvareal: 509 m2 (ett leilighetshus)
Klar laget: Utendørs skap
Arkitektur: Arkplan Arkitektkontor
Byggesystem: fabrikkbeslag
Fabriksinnstilling: Fabrikkmonterte vinduer-dører for isolerte forseglede romelementer. Bortsett fra installasjon av romelementer, ble takmateriale og ytterbekledning installert og ferdigstilt helt utenfor huset.

Våre referanser