Timbeco woodhouse

Mange småbedrifter bruker ikke alle tilgjengelige muligheter og drar ikke nytte av utvidelsen av selskapets virksomhet over landegrenser. Det betyr at de ikke utnytter sitt hele potensiale. Europakommisjonen håper å endre dette, ved å vise hvor mye man kan oppnå på et felles marked, hvis man er åpen for Europa.
I sammenheng med kampanjen 2017 «EU Open for Business» ønsker generaldirektoratet (Generaldirektoratet for økonomisk vekst) for innenlandsk marked, industri, entreprenørskap og små- og mellomstore bedrifter (SMB) i samarbeid med Enterprise Europe Network oppnå nærmest to millioner oppstarts- og vekstselskaper i Slovenia, Den tsjekkiske republikk, Litauen, Estland og Bulgaria. Oppstarts- og vekstselskaper er avgjørende for den økonomiske veksten i Europa – nye selskaper skaper nye arbeidsplasser og nye produkter på markedet.
For å løse problemer som nye selskaper står overfor, arbeider EU-kommisjonen for å fjerne hindringer som står i veien for utvidelse av selskapet. Dermed øker de effektiviteten til det europeiske økonomiske rammeverket til maksimum, og sikrer bedre tilgang til finansiering, ferdigheter og beskyttelse av intellektuell eiendom. Alt dette er mulig takket være felles marked.
Denne 12-måneders informasjonskampanjen, finansiert som en del av COSME-programmet (programmet for konkurranseevne til europeiske bedrifter og for små og mellomstore bedrifter) gjennomføres til slutten av 2017 i Slovenia, Litauen, Estland, Den tsjekkiske republikk og Bulgaria.
Timbeco Woodhouse OÜ deltar også i reklamene for denne kampanjen 2017 «EU Open for Business». For vår del forsøker vi å bidra til å spre «EU Open for Business» suksesshistorier, online reklamer og innlegg i sosiale medier.

Suksesshistorien til Timbeco

27-29. oktober 2014 var forretningsdelegasjonen med åtte medlemmer fra Estland på et kontaktbesøk i Sverige, organisert av Estlands handels- og industrikammer. Et forretningsseminar og tosidige kontaktmøter med svenske selskaper fant sted i Borlänge og Falun i Dalarna fylke. Også salgssjefen Oliver Immato ved Timbeco Woodhouse OÜ deltok, og fikk en nyttig forretningskontakt fra kommunestyret i Falun.
«Som regel har vi ikke noe å tilby til lo

kale myndigheter, og det er vanskelig eller umulig å bli kvalifisert for deres anskaffelser. Det gikk annerledes med Falun. Som følge av mange sammentreff og en svært kraftig innsats klarte vi å delta i deres anskaffelse, og også å vinne. I fjor leverte vi et gamlehjem for Falun som en bakbølge av dette startet vi bygging av barnehage. Gamlehjemmet har blitt en svært viktig referanse for oss, og som resultat av dette har vi også fått generelt større fart på det svenske markedet. Jeg vet ikke hvordan det har gått med andre som var med på reisen, men jeg tror at bare vårt resultat alene var verdt hele arrangementet».

Oliver Immato
Salgssjef for svensk marked
Timbeco Woodhouse OÜ

Tilleggsinformasjon HER!

Våre referanser