Veggelementer

Timbeco fullførte høyeste produksjonsprosjekt i sin historie. Vi produserte nemlig ytterveggselementer i tre for tre boligblokker i Norge, Stavanger (bilder). Den høyeste av boligblokkene var 18-etasjes, i tillegg også 13- og 8-etasjes.

Prosjektlederen i Timbeco sier at ingeniørteknisk sett var dette et svært spennende prosjekt. „Den største utfordringen for oss var å finne en løsning for tilknytningspunktene mellom yttervegger i tre og bærende konstruksjoner i betong slik at hovedentreprenøren kunne få husene raskest mulig i værbestandig tilstand. Skilleveggene skulle også være mest mulig energieffektive og oppfylle norske forskrifter for brannbestandighet.

Takk til et smidig samarbeid helt fra tidlig fase var utarbeidelse av løsninger for tilknytninger mellom tre/betong og prosjektering av alle trekonstruksjoner svært vellykket. Tilstrekkelig mye tid for prosjektering gjorde mulig å tenke nøyaktig gjennom knutepunkter, og bidro dermed til å skape gode forutsetninger for montasje og tetting av fasadeelementene på byggeplassen.

I den minste boligblokken, den 8-etasjes Lervig Brygge B8 ble det målt luftvekslingstall (n₅₀) 0,41 1/h, som er bedre enn minstekravet i norsk standard for passivhus. I tilfelle av en boligblokk er dette en bemerkelsesverdig resultat.

Lervig Brygge boligblokker:

  • Bygningstype: 3 boligblokker
  • Produkt: ytterveggselementer i tre for bærende konstruksjon i betong
  • Byggelementenes kapasitet totalt: 8600 m2

Våre referanser