CLT

Timbeco produserer og oppfører et aldershjem i Sverige, som er en kombinasjon av CLT (krysslaminert tømmer) og byggelementer. CLT er et forholdsvis nytt og spennende materiale i husproduksjon, og derfor vil Timbeco formidle kontinuerlig husenes produksjonsprosess, først og fremst med tanke på særegenheten til CLT.

Hvorfor valgte kunden CLT løsning?

Byggeteknisk sett var det mulig å bygge huset ved bruk av hvilket som helst moderne materiale eller byggemetode. Likevel hadde kunden to viktige hovedprinsipper ved valg av husets byggemateriale: miljøvennlighet og innovasjon.

I dette tilfellet var byggherren lokalmyndighetene, som er kjent for implementering av miljøvennlige prinsipper, og derfor ble materialvalget selvfølgelig trevirke. Når det gjelder innovasjon var kundens formål å utføre byggeprosjekt ved bruk av et innovativt byggemateriale. CLT oppfylte kundens begge kriterier. Dette er et innovativt og miljøvennlig materiale. Kunden har planer om å dra nytte av erfaringene fra dette prøveprosjektet også ved bygging a andre offentlige bygninger.

Fordelene med CLT.

CLT (krysslaminert tømmer) er første virkelige alternativet for betong, som er såpass stabilt og holder sin form, slik at tre kan også brukes til bygging av høyhus.

  • positiv CO₂ balanse
  • miljøvennlig og effektivt byggemateriale
  • 5 ganger lettere enn betong eller teglstein
  • gode isolerende egenskaper
  • gode branntekniske egenskaper

Prosjektinformasjon:

  • Hustype: offentlig bygg
  • Produkt: helhetsløsning for elementhus i kombinasjon med CLT (krysslaminert tømmer)
  • Samlet kapasitet av byggelementer: 10 000 m2

Timbeco elementfabrikken

Våre referanser