Kontakt vår salgskonsulent

Uuesalu parhus i Estland

Timbeco produserte og oppførte fire tomannsboliger med en lufttetthet nærmest samme som i passivhus og CE-merke i Estland.

Måleresultatene fra trykktesting i to tilfeldig utvalgte deler av tomannsboliger av totalt åtte viste at lufttettheten var nærmest lignende til passivhus. Husets luftutvekslingstall (n₅₀) var tilsvarende 0,6 og 0,7 1/h. Hvis man sammenligner med et sertifisert passivhus, skal luftutvekslingstallet (n₅₀) i et passivhus være minst 0,6 1/h.

Når det gjelder tekniske løsninger brukte vi betong i Uuesalu som ekstra sjikt mellom etasjeskillere i tre for å oppnå bedre lydisolasjon og massivhet, og gulvvarme i betongsjiktet. Husene er utstyr med ventilasjonssystem med varmegjenvinning for økt energieffektivitet.

Timbeco tildelte også CE-merke til Uuesalu tomannsboliger, som viser at husene er bygget ved bruk av byggevarer som tilfredsstiller EU-krav. Timbeco det eneste selskapet i Baltikum som har CE-merke for produksjon av elementhus.

Uuesalu tomannsboliger:

  • Bygning: 4 tomannsboliger
  • Produkt: helhetsløsning for elementhus
  • Byggemelentenes kapasitet totalt: 4000 m2
  • Husenes gulvareal totalt: 1000 m2


Location


Se andre

Rekkehus på Aland i Marienhamn

Timbeco tegnet, produserte og installerte et rekkehus i Mariehamn, Åland

Se mer

Rekkehus og bygårder i Sverige

Timbeco designet, produserte og installerte en serie tømmerrammede leilighetsbygg i Gustavsberg, Sverige, nær Stockholm.

Se mer

Vi har bygget over 2500 trehus i 25 land
Salgskonsulenter er alle ingeniører utdannet
Vårt team har 12 designere