Kontakt vår salgskonsulent

Käokella rekkehus

Timbeco produserte og oppførte et rekkehus i Estland med høy ferdighetsgrad fra fabrikken.
Rekkehusets byggelementer for ytter- og innervegger ble utstyrt på fabrikken med gjennomføringer for ventilasjon, skorstein og elektriske tilkoblinger. Utføring av gjennomføringer på fabrikken sparer byggetid på byggeplassen. I tillegg har fabrikkproduserte gjennomføringer en bedre lufttetthet: Det er komplisert og flere ganger mer tidskrevende å oppnå tilsvarende resultat på byggeplassen enn på fabrikken.

På fabrikken ble det også montert gipsplater som innvendig ferdigbehandling og termisk behandlet utvendig kledning på byggelementene. Fordelen med termisk behandlede kledningsbord er god motstandsevne mot værforhold og stabil form – bordene bøyer eller vrir seg ikke. Termisk behandling sikrer motstandsevne mot råte og mugg.
Høy ferdighetsgrad fra fabrikken gir betydelig tidsbesparing på byggeplassen. I tillegg øker det huskonstruksjonenes kvalitet, fordi alle materialer er blitt utført og ferdigmontert i tøre fabrikkomgivelser. Det tok kun 4 uker å oppføre et værtett rekkehus. På byggeplassen hadde det tatt opptil 3 ganger mer tid å få huset værtett.

• Beliggenhet: Estland
• Boareal: 800 m2
• Antall leiligheter: 8
• Volum på byggelementer i tre: 3000 m2
• Ferdigstillelsesgrad: prefab-huset delvis ferdig fra utsiden, som vist på bildene. Gipsplater montert på innsiden.
• Ferdigstilt på fabrikk: gjennomføringer for ventilasjon, pipegjennomføringer, elektriske installasjoner og trepanel montert i/på ytterveggene på fabrikken. Gipsplater montert.
• Vann, elektrisk, kloakksystem, ventilasjonsarbeid: nei
• Grunnmur: nei
• Arkitektur: fra klient


Location


Se andre

Leilighetshus i treelement på Island

Timbeco designet, produserte og installerte en blokkblokk av tre på Island. Den 3-etasjers leilighetsbygningen er utstyrt med heis.

Se mer

Modulær leilighetsbygg i Norge, Svolvær

Timbeco tegnet, produserte og installerte et modulbygg i Svolvær, Nord-Norge. Det er totalt 20 leiligheter i bygget.

Se mer

Vi har bygget over 2500 trehus i 25 land
Salgskonsulenter er alle ingeniører utdannet
Vårt team har 12 designere