Kontakt vår salgskonsulent

Ferjeleiet boligblokk

Prefabrikerte byggelementer i tømmer designet og produsert av Timbeco har blitt brukt i oppføring av en klimaskjerm for et bologblokk i Levanger i Norge.

Sted: Levanger, Norge
Prefabrikerte elementers volum: 2500 m2
Bygningstype: Leilighetskompleks med 8 leiligheter
Bygningens flateareal: 610 m2
Bygningens design: Levert av klienten
Klientens bestilling: En eksternt ferdigstilt klimaskjerm med oppføringsarbeid
Oppføringssystem: Prefabrikerte rammeelementer i tømmer
Installasjon av værbestandig klimaskjerm: 2 uker
Oppføringsarbeid etter installasjon før utvendig arbeid er ferdigstilt: 5 uker

PREFABRIKERT PAKKE
Alle strukturelle deler ble tilgjort som prefabrikerte rammeelementer i tømmer: Veggelementer, loftselementer, takelementer, terrasse-elementer, balkongelementer og balkongrekkverk.

Veggelementer. Vinduer/dører ble installert i veggelementene på fabrikken, deretter forseglet og ferdigstilt. Veggelementene ble dekket med trebelegg på fabrikken.

Himlingselementer. I-bjelker ble brukt i himlingselementene. I-bjelker gir de innsatte loftselementene bedre U-verdi. I-bjelkene gjør også himlingselementene lettere, slik at de blir enklere å installere. For å forbedre loftets lydtetthet ble akustiske lebanker installert i elementene.

Takelementer. Bitumen ble brukt som material i takdekket og ble installert på takelementene på fabrikken. Det lar bygningen bli værbestandig raskere.


Location


Se andre

Bodo360

Bodø360 facadeelementer, Bodø Norge

Timbecos team har designet, produsert og installert fasadeelementene til hybridbygget Bodø360 i sentrum av Bodø, i Norge.

Se mer
Huntington

Prefab element bygningen i England

Timbecos team designet og produserte et prefab-elementbygg i England.

Se mer

elementhus
Vi har bygget over 2500 trehus i 25 land
elementhus
Salgskonsulenter er alle ingeniører utdannet
elementhus
Vårt team har 12 designere