Kontakt vår salgskonsulent

Prefab element hus i Norge

Prosjektbeskrivelse: Timbeco Woodhouse OÜ gjennomførte et teknisk prosjekt og produserte huselementer. Timbeco Norge AS reiste bygninger i Norge. Alle deler av designet ble løst fra fabrikklagde treelementer.

Type bygning: 6 leiligheter med leiligheter (totalt 3 nye leilighetskomplekser)
Sted: Norge
Gulvareal: 509 m2 (ett leilighetshus)
Klar laget: Utendørs skap
Byggesystem: fabrikklagde treelementer
Fabriksinnstilling: Fabrikkmonterte vinduesdører for isolasjonsforseglede romelementer. Bortsett fra montering av roterende elementer ble takmateriale og ytre foring installert og ferdig fullstendig utenfor huset.


Location


Se andre

Bodo360

Bodø360 facadeelementer, Bodø Norge

Timbecos team har designet, produsert og installert fasadeelementene til hybridbygget Bodø360 i sentrum av Bodø, i Norge.

Se mer
Huntington

Prefab element bygningen i England

Timbecos team designet og produserte et prefab-elementbygg i England.

Se mer

elementhus
Vi har bygget over 2500 trehus i 25 land
elementhus
Salgskonsulenter er alle ingeniører utdannet
elementhus
Vårt team har 12 designere