Työskentely timbecossa

Timbecon tuotanto on ympäristöystävällistä ja säästävää, arvostamme terveellistä ja ekologista elinympäristöä. Meille on tärkeää, että toimintamme ei häiritsisi ympäristöä tai saastuttaisi liikaa. Käytämme esimerkiksi syntyneet puujätteet ja sahanpurun tuotantorakennuksiemme lämmitykseen. Valmistamme myös sahanpurusta puubrikettejä. Noudattamalla pienen ekologisen jalanjäljen periaatteita optimoimme kaikki valmistusprosessit, taaten mahdollisimman ympäristöystävällisen tuottamisen.

Tällä hetkellä meillä on meneillään ISO 14001-ympäristöjohtamisjärjestelmän ja OHSAS 18001-työturvallisuusjärjestelmän käyttöönotto. Toivomme saavamme molemmat johtamisjärjestelmät sertifioiduiksi v. 2016 alkuun mennessä.

Valmistuvan puuelementin laatu, siitä aiheutuva tilojen mikroilmasto ja asukkaiden hyvinvointi riippuu talon valmistuksessa ja rakentamisessa käytettyjen materiaalien laadusta. Käytämme puutaloissamme ainoastaan korkealaatuisia ja sertifioituja materiaaleja.

Elementtirakenteiden valmistuksessa yleisin käytettävä raaka-aine on pohjoinen mänty, tuotantoa ei ole käsitelty kemikaaleilla ja käytettävä puu on peräisin hyvin hoidetusta metsästä, minkä todistaa puuntoimittajiemme FSC-sertifikaatti.