Ota yhteyttä

Uuesalu paritaloja

Timbeco valmisti ja rakensi Virossa neljä paritaloa passiivitaloon verrattavissa ilmatiiviydellä ja CE-merkinnällä.

Kahdeksan paritalon joukosta satunnaisesti valitusta kahdesta talosta mitattiin painetesteissä passiivitaloja vastaavat ilmanpitävyystulokset. Rakennuksen ilmanvaihtokertoimet (n₅₀) olivat 0,6 ja 0,7 1/h. Vertailun vuoksi todettakoon, että sertifioidun passiivitalon ilmanvaihtokertoimen (n₅₀) tulee olla vähintään 0,6 1/h.

Teknisten ratkaisujen osalta käytettiin Uuesalun puisissa välikatoissa äänieristyksen ja massiivisuuden saavuttamiseen lisäkerroksena betonia, johon asennettiin lattialämmitys. Taloissa on energiasäästön parantamiseen palautustoiminnolla varustetut ilmanvaihtojärjestelmät.

Timbeco antoi Uuesalun paritaloille myös CE-merkin osoittamaan, että paritaloissa on käytetty EU:n vaatimusten mukaisia rakennusmateriaaleja. Timbeco on Baltian maissa ainoa elementtitalojen valmistuksessa CE-merkin saanut yritys.

Uuesalun paritalot:

  • Rakennus: 4 paritalo
  • Tuote: elementtitalon kokonaisratkaisu
  • Puuelementtien koko yhteensä: 4000 m2
  • Rakennusten lattiapinta-ala yhteensä: 1000 m2

Location


Katso muut

Puuelementti rivitalo Virossa

Timbeco suunnitteli, valmisti ja asensi puuelementeistä valmistetun rivitalon, jossa asuu 8 perhettä.

katso lisää
Greenplace

Varastotoimistorakennukset Saksassa

Timbeco suunnitteli, valmisti ja asensi puisen toimisto- ja CLT-varastotoimistorakennuksen Hassclochiin Saksaan.

katso lisää

Olemme rakentaneet yli 2 500 puutaloa 25 maahan.
Myyntikonsultit ovat kaikki koulutettuja insinöörejä
Tiimimme on 12 suunnittelijoita