Ota yhteyttä

Falun CLT levy hoito koti 2015

Timbeco toimitti CLT (cross laminated timber) ja puuelementeistä rakennetun vanhainkodin Ruotsiin.

CLT rakennuksen suunnittelu

CLT-rakennuksen suunnittelu poikkeaa puurunkoisen rakennuksen suunnittelusta erityisesti CLT-levyjen valmistajan valmistustehon huomioimisen kannalta. CLT-levyjen valmistusprosessissa määritellään mm. CLT-levyjen pinnankäsittely, mitat ja kerroksellisuus. Timbecon suunnittelijat laativat omat suunnitelmansa ja lujuuslaskelmansa levyjen valmistajalta saatujen tietojen pohjalta. CLT-elementtien liitoskohtien suunnittelu edellyttää puurunkoisista rakennuksista poiketen erityisvalmisteisten ja erikseen mitoitettavien kiinnitystarvikkeiden käyttämistä.

Äänenvaimennusjärjestelmä CLT-rakennukseen

Impulssimelun vaimentamiseen on kuormitusten mukaan suunniteltu ja mitoitettu CLT välikattoelementtien ja CLT-seinäelementtien väliin erityinen 25 mm vahvuinen äänenvaimennusmateriaali Sylomer. Sylomer on erityisvalmisteinen impulssimelua ja tärinää vaimentava materiaali.

CLT välipohjaelementit

CLT välipohjaelementteihin tehtiin tehtaalla ilmanvaihtokanavien läpiviennit. Pitkiin jänneväleihin kiinnitettiin CLT-välipohjaelementtien alle liimapuupalkit.

CLT seinäelementit

CLT seinäelementteihin tehtiin tehtaalla ikkunoiden ja oviaukkojen sekä ilmanvaihtokanavien läpiviennit. CLT-levyn toinen puoli jää näkyviin ja se seikka asettaa pinnankäsittelyn laadulle erityisen tiukat vaatimukset. Pinnan laatutason tulee säilyä myös levyjen pakkaamisen, kuljetuksen ja asennuksen jälkeen. Onnistuneena ratkaisuna voidaan mainita mm. hissikuilun rakentaminen CLT-levyistä. Hissikuilut valetaan yleensä paloturvallisuuden varmistamiseen betonista, mutta tässä hankkeessa varmistettiin vaadittava paloturvallisuus käyttämällä CLT-levyjä.

Kattoelementit

Kattoelementit valmistettiin Timbecon tehtaalla puurunkoon lämpöeristettyinä ja vesitiiviinä rakenteina. Katon bitumikermi (SBS) asennettiin kattoelementteihin tehtaalla.

Rakennusteknisesti rakennuksen olisi voinut rakentaa käyttäen kaikkia tämän päivän yleisiä materiaaleja ja rakennustapoja. Mutta rakennettavan rakennuksen materiaalivalinnassa oli tilaajalla kaksi periaatetta: ympäristön säästö ja innovatiivisuus. Innovatiivisyyden osalta oli tilaajan tavoitteena toteuttaa projekti uudenlaisella materiaalilla. CLT vastaa kumpaakin tilaajan kriteeriä. Kyseessä on uudenlainen ja ympäristöä säästävä materiaali.


Location


Katso muut

Puuelementti rivitalo Virossa

Timbeco suunnitteli, valmisti ja asensi puuelementeistä valmistetun rivitalon, jossa asuu 8 perhettä.

katso lisää
Greenplace

Varastotoimistorakennukset Saksassa

Timbeco suunnitteli, valmisti ja asensi puisen toimisto- ja CLT-varastotoimistorakennuksen Hassclochiin Saksaan.

katso lisää

Olemme rakentaneet yli 2 500 puutaloa 25 maahan.
Myyntikonsultit ovat kaikki koulutettuja insinöörejä
Tiimimme on 12 suunnittelijoita