Kontakta oss

Yttertakselement för plywoodfabrikken av Metsäwood i Estland

BAKGRUNDSINFORMATION

Timbeco monterade ett yttertak av träelement på byggnaden av Metsäwoods plywoodfabrik. Byggnadens bärande konstruktion är av armerad betong och takelementen vilar på limträbalkar. Takelementen levererades med maximal färdigställandenivå från fabriken och även rullmaterialet fabriksmonterades; endast fogtätning utfördes på byggplatsen. Byggnadsbudgeten för hela projektet uppgick till 14 miljoner euro och fabriken tas i drift i augusti 2018.

Huvudentreprenör: Nordecon
Läge: Pärnu, Estland
Byggnadstyp: produktionsbyggnad
Monteringstid för takelementen: 15 veckor
Volym av takelementen: 27 000 m²
Mått på takelementen: 2,4m x 12m och 2,4 x 18m

Yttertakselement

TEKNISK LÖSNING

Projektet handlade om ventilerbara takelement med träkonstruktion med fabriksmonterad takbeläggning och fabriksmonterade invändiga paneler. Den tekniska lösningen utarbetades av Timbecos projektörer i samarbete med specialister i branschen.

FABRIKSLEVERANS

Fabriksleveransen inkluderade isolerade takelement med träkonstruktion klädda med rullmaterial, rökluckor och bröstningskomponenter.
Rökluckorna och bröstningskomponenter monterades på plats.

MONTERING AV TAKELEMENTEN

Med en lyftkran och ett monteringsteam kan man montera 15-20 stora takelement per arbetsdag. Fogarna i takbeläggningen tätades omedelbart efter montering av takelementen för att stegvis färdigställa klimatskalet.

ANVÄNDNING AV TAKELEMENT MED TRÄKONSTRUKTION VID STORA BYGGNADER

Användning av takelement i trä vid stora byggnader med betongkonstruktion ger betydligt kortare byggtid och minskar således även budgeten av för byggnaden.
En otvivelaktig stor fördel med fabrikstillverkade träelement är att alla konstruktioner är tillverkade i torra förhållanden och skyddade mot väderpåverkan. Dessutom transporteras träelementen till byggplatsen med ett väderbeständigt överdrag. Fabrikstillverkning av elementen påbörjas medan mark- och betongarbeten fortfarande pågår på byggplatsen.
Förutsättningarna för uppförande av hybridkonstruktioner är ett välgenomtänkt materialval, noggrann projektering och samordnade BIM-modeller. Ju tidigare under projekteringsprocessen träelementstillverkaren engageras i projektet desto bättre brukar det slutgiltiga resultatet bli.

UTMANINGAR

Det var höst när Timbeco monterade takelementen för Metsäwoods produktionsanläggning och man var tvungen att klara både omväxlande väder och en kort monteringsperiod.
Den maximala färdigställandenivån av takpaneler möjliggjorde oss att uppnå våra målsättningar och även montera elementen under en årstid då ett traditionellt plantak skulle ha varit omöjligt att bygga.


Plats


Visa andra

Haapa-modulhus

Modulärt radhus i Helsingfors, Finland

Timbeco designade, tillverkade och uppförde energieffektiva 2-radiga hus med en modulär lösning i Helsingfors.

Visa mer

Prefab elementhus i Viimsi, Estland

Timbeco Ehitus OÜ uppförde 4 nyckelfärdiga radhus i Viimsi som huvudentreprenör. De fyra husen kommer sammanlagt ha 32 lägenheter

Visa mer

Byggelement
Vi har byggt över 2500 trähus i 25 länder
Byggelement
Försäljningskonsulter är alla utbildade ingenjörer
Byggelement
Vårt team har 12 designers