Võta ühendust meie konsultandiga

Raino Kivioja - Projekteerimismeeskonna juht

Raino kelleks tahtsid lapsena saada?
Lasteaia lapsena tahtsin saada tuletõrjujaks. Viimased olid minu jaoks kangelased, kes tõttasid ennastsalgavalt appi kõigile ja neil olid ägedad võimsad masinad. Kooliajal hakkasid mulle meeldima detailid ja süsteemid. 12 aastaselt joonestasin autode ja tankide pilte ning ehitasin tikkudest maju. Seda tehes sai mulle põhikooli lõpuks selgeks, et minust saab kunagi insener.

Kuidas sattusid Timbecosse?
Olin oma eelmises töökohas olnud üle 10 aasta ja tundsin, et mul ei ole võimalik seal enam edasi areneda. Otsisin uut ametikohta 1,5 aastat enne, kui leidsin positsiooni, mis oleks mulle motiveeriv. Nii ma oktoobris 2017 Siimuga esimest korda töövestlusel kohtusin.

Kuidas hindad Timbeco meeskonda?
Mulle meeldib võrrelda Timbeco meeskonda positiivses võtmes hundikarjaga. Tänu koostööle oleme võimelised iga jahi (loe projekti) läbi viima soovitud tulemusega. Kui keegi grupis ei täida oma rolli või astub sellest välja, juhitakse sellele tähelepanu. Viimasele on tublisti kaasaaidanud lähimineviku töötoad ja rollikaardid. Timbeco meeskonnas on lisaks palju erinevate oskustega, haridusega ning inimtüübilt erinevaid liikmeid. Nendelt kõigilt on midagi õppida ja neile anda.

Mis on projekteerimisosakonna suurimad väljakutsed ja kuidas näed selle tulevikku?
Projekteerimisosakonna suurimateks väljakutseteks on projekteerimisressursi puudus ja projekteerimise digiareng. Timbeco on tugevas kasvufaasis, mis avaldab survet paljudele osakondadele k.a. projekteerimisele. Peame leidma ressursse lisatööjõu ja allhanke näol, kuid need ressursid on Eestis väga piiratud. Teine suur väljakutse on projekteerimise digiareng. Kuidas arendada protsessi, mis on oma olemuselt tugevalt reguleeritud ja detailideni lihvitud? See saab käia peamiselt läbi tarkvaralahenduste arengu, mis võtaksid aina suuremat osa manuaalsest tööst enda peale. Reaalsus on hetkel see, et me kasutame tarkvara, mis lasti esmalt välja 1982 aastal ja viime siiani jooniseid paberkandjal tootmisesse.
Projekteerimise valdkonna tulevik üldiselt ja võimendatult puidu- sektoris on seotud tarkvara lahenduste arenguga. Tulevikus suudab tarkvara ise genereerida arhitektuursest mudelist konstruktiivse mudeli ja tootmine käib antud mudeli järgi. Projekteerijast, kui kallist ja kõrge vastutusega ressursist, saab mudeli ülevaataja, korrigeerija ja vastutaja.

Mis teeb Timbecos töötamise põnevaks ja mis sind kõige rohkem motiveerib?
Timbecos töötamise teeb põnevaks pidev muutus. Olen ettevõttes töötanud 3 aastat ja iga aasta on olnud erinevate väljakutsetega ja erinevate laudade taga. Nende muutustega on kaasnenud ka isiklik areng. Lisaks motiveerib mind ettevõtte potentsiaal ja siinsed inimesed. Ma arvan, et Timbeco on võimeline arenema palju kaugemale ja pakkuma palju rohkemat, kui meie praegune visioon seda ette näeb ja ma tahaks olla selles osaline.

Mida tähendab sinu jaoks ideaalne puhkus?
Ideaalne puhkus on see, kui sa võid ära unustada kella ja telefoni. Kui saab luua midagi oma kätega, käia kusagil, kus pole varem käinud või keskenduda mõnele raamatule.