Kontakt vår salgskonsulent

VSG-skole veggelementer

Sted: Troms, Norge

Byggetype: skolebygning

Klientordre: trefasadeløsning for betong- og metallstruktur uten utvendig kledning eller vinduer.

Arkitektur: fra klient

Byggesystem: byggelementer i tre

Prosjektbeskrivelse: Timbeco produserte og installerte byggelementer i tre for skolebygningen i Norge. Grunnet de blyinnfattede vinduene, ble alle vinduene installert på stedet. Hovedårsaken til at klienten ønsket byggelementer i tre på betongbygninger var hastigheten til treelementkonstruksjon. Ved å bruke byggelementer i tre, ble bygningen gjort værsikker på bare et par uker. Å bruke byggelementer i tre på en betongbygning gjør både byggetid kortere og budsjettet mindre.

Installasjon: 4 uker


Location


Se andre

Bodo360

Bodø360 facadeelementer, Bodø Norge

Timbecos team har designet, produsert og installert fasadeelementene til hybridbygget Bodø360 i sentrum av Bodø, i Norge.

Se mer
Huntington

Prefab element bygningen i England

Timbecos team designet og produserte et prefab-elementbygg i England.

Se mer

elementhus
Vi har bygget over 2500 trehus i 25 land
elementhus
Salgskonsulenter er alle ingeniører utdannet
elementhus
Vårt team har 12 designere