Maja projekteerimine

Projekteerimine algab detailidest. Kvaliteetse ning kauakestva konstruktsiooni/hoone aluseks on korralik ja läbimõeldud projekt.

Timbeco Woodhouse’il on majasisene projekteerimisüksus, mille eeliseks on tihe koostöö projekteerimisüksuse ja tootmisüksuse vahel. Kõik meie projekteerijad osalevad kord aastas Timbeco rakendusprogrammis, mille jooksul käivad projekteerijad praktiliste kogemuste saamiseks enda projekteeritud hoone püstitusel.

Timbeco insenerid ja projekteerijad tagavad kvaliteetse ning kuluefektiivse lahenduse. Oma projekteerimisüksuse eelised võrreldes sisseostetud teenusega seisnevadki eelkõige efektiivsuses, kiiruses ja laitmatus meeskonnatöös – oleme tänu vahetule tagasisidele osakondade vahel jõudnud üheskoos parimate ja veatult toimivate lahendusteni. Kõrged nõuded meeskonnatööle on professionaalsuse kõrval meie järgmiseks tugevuseks.

Tänu Timbeco kvalifitseeritud töötajatele suudame pakkuda kvaliteetset täiskomplekset teenust alates projekteerimisest ja detailide tootmisest kuni hoone ehituseni. Projekteerime hooned 3D CAD-projekteerimistehnoloogial (AutoCad, HSBCad, ArchiCad vms), mis võimaldab koostada projekte kiirelt, tõhusalt ja kvaliteetselt. Hoonete projektide koostamisel arvestame etteantud nõuetega ja materjalide vastavusega normidele ning teostame vajalikud arvutused ja kalkulatsioonid, näiteks energiatõhusus ja tugevusarvutused.

Vaata kuidas töötab projekteerimismeeskond ->